Godziny obron

Ostateczny termin składania prac licencjackich upływa w piątek 30 czerwca br. 

W przypadku przekroczenia powyższego terminu, obrona zostanie wyznaczona we wrześniu br. - na oficjalnej stronie Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu udostępnimy wzór prośby do Rektora.


Informujemy, że zostały wyznaczone terminy obron, egzaminów właściwych i poprawkowych.

Egzamin poprawkowy i zaliczenia poprawkowe z Anatomii odbędą się 17.06.2017 o godz. 10.30 na ul. Karpackiej 54, s. 2

Zaliczenia i egzamin poprawkowy z Anatomii i Patologii odbędzie się 08.04.2017 o godz. 11.30 w Sali nr 2.

Praktyki

Praktyki dla studentów I, II, III roku fizjoterapii.

Uprzejmie informujemy, że od maja 2015 roku sekretariat w niedziele będzie nieczynny. 

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

W związku z awarią platformy e-learningowej, serwis został przeniesiony pod adres

http://www.enauka.wsnoz.pl

Platforma osiągnie pełną sprawność 30.04.2015.

Wszystkie loginy użytkowników pozostały bez zmian. 

Studenci niepełnosprawni (stopień umiarkowany i znaczny). Informujemy, że termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie nauki (studiów) w ramach programu „Aktywny samorząd” moduł II ustalają realizatorzy programu  (Samorząd Powiatowy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy). Termin zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015 upływa dnia 30 marca 2015, dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016 upływa dnia 30 września 2015. Dla studentów zamieszkałych w Bydgoszczy wnioski można pobrać ze strony internetowej www.mopsbydgoszcz.pl w zakładce wnioski. Z programem i warunkami uczestnictwa można zapoznać się na stronie www.pfron.pl w zakładce programy i zadania PFRON

Znasz kogoś, kto ma problem z paznokciami? Darmowe zabiegi czekają.

Więcej into: TUTAJ lub NA FACEBOOKU

Newsletter